Częścią naszej oferty jest możliwość rekonstrukcji starych fotografii. Zdjęcia takie są często rodzinną pamiątką, którą warto ocalić od całkowitego zniszczenia. Z pomocą programów graficznych można próbować je naprawić, czy nawet kolorować.
Efekt końcowy zależny jest jednak od stopnia istniejących uszkodzeń.
Dokonujemy oceny stanu zdjęcia i na tej podstawie ustalamy szczegóły (w tym koszt) ewentualnej odnowy.

Przed

Po

Kolor